Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in verschillende modules, die zich richten op de verschillende vormen van zakelijke dienstverlening, namelijk:

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Digitaal Bekwaam zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Identiteit van de aannemer

Module A. Algemeen

Artikel A. 1. Offerte, offerte en aanvaarding

1. Overeenkomst;
2. eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
3. Deze algemene voorwaarden;
4. Eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A. 2. Uitvoering van het project en informatie

Artikel A. 3. Duur, beëindiging en ontbinding

Artikel A. 4. Procedure na beëindiging

Artikel A. 5. Commentaar

Artikel A. 6. Betalingsvoorwaarden

Artikel A. 7. Extra werk

Artikel A. 8. Aansprakelijkheid

Artikel A. 9. Storingen en overmacht

Artikel A. 10. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel A. 11. Verwerking van persoonsgegevens

Artikel A. 12. Personeel

Artikel A. 13. Vertrouwelijkheid

Artikel A. 14. Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel A. 15. Geschillenbeslechting

Artikel A. 16. Slotbepalingen Module Algemeen

Module C. Hosting / SaaS

Deze module is van toepassing om via internet of andere netwerken op afstand beschikbaar te stellen en op afstand door de aannemer (hosting)data en/of (web)applicaties aan een klant te kunnen beschikken, zonder dat De klant een fysiek medium met de betreffende software krijgt. Dit omvat: registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel C. 1. Uitvoering

Artikel C. 2. Duur van het contract

Artikel C. 3. Gedragsregels

Artikel C. 4. Licentie

Artikel C. 5. Vergoeding

Artikel C. 6. Diensten en beschikbaarheid

Artikel C. 7. Amendementen

Artikel C. 8. Opslag- en gegevenslimiet

Artikel C. 9. Procedure na beëindiging

Module D. Hardware

Deze module is van toepassing op aannemers die Hardware leveren aan klanten.

Artikel D. 1. Levering en eigendom

Artikel D. 2. Garantie

Artikel D. 3. Terug

Module G. Huur Hardware

Deze module is van toepassing op aannemers die Hardware aan klanten inhuren.

Artikel G. 1. Levering

Artikel G. 2. Duur en beëindiging

Artikel G. 3. Gebruiken

Artikel G. 4. Verplichtingen van de aannemer

Artikel G. 5. Beëindiging

 

Module H. Onderhoud en ondersteuning

Deze module is van toepassing op diensten die bestaan uit het installeren, configureren en/of onderhouden van materialen en diensten zoals software, software, applicaties, websites etc.

Artikel H. 1. Uitvoering

Artikel H. 2. Duur

Artikel H. 3. Specificaties en samenwerking met klanten

Artikel H. 4. Updates en verbeteringen

Artikel H. 5. Ondersteuning op afstand

CONTACT FORMULIER

Gebruik dit formulier om contact op te nemen, anders kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 085-1124364.

X
CONTACT